Lesnictví

LESNICTVÍ

Naše firma nabízí pronájem a prodej strojů Menzi Muck i příslušenství.

Lesnictví

Menzi Muck se dnes úspěšně prosadil v lesnickém odvětví. Získal tam vysoký respekt a oblast lesnictví se v podniku stala důležitým stěžejním bodem.

Na mnoha místech je znám i pod označením „harvestor pro svahy“, nebo „kráčivý harvestor“, pomocí Menzi Muck se podařilo rentabilně mechanizovat těžbu dřeva v obtížném terénu. S jeho pojezdovým ústrojím schopným přizpůsobení se podloží, se silným pohonem všech kol a s funkcí kráčení mu v cestě nic nestojí. Je možné pracovat ve svazích až do 100%

Při mechanizované těžbě dřeva jsou stále více sledovány ekologické aspekty. V poměru s ostatními těžebními stroji se Menzi Muck-Harvester ukazuje jako lehká hmotnost při navíc vysoké výkonnosti. Uzpůsobení pojezdového ústrojí terénním poměrům jakož i malý tlak na zeminu zachází velmi ohleduplně s lesní půdou. Říditelnost Menzi Muck zabraňuje navíc poškozování zbývajícího lesního porostu.